Druk 3D jako narzędzie szybkiego prototypowania

Druk 3D jako narzędzie szybkiego prototypowania

Jeszcze do niedawna prace nad rozwojem produktu wymagały ogromnych nakładów czasowych oraz finansowych. Obecnie dzięki zdobyczom techniki i rozwojowi technologii inżynieryjnych biura konstrukcyjne coraz częściej stosują metodę zwaną “Rapid Prototyping” co przekłada...
Kiedy druk 3D jest bardziej opłacalny od wtrysku?

Kiedy druk 3D jest bardziej opłacalny od wtrysku?

Druk 3D pozwala w stosunkowo krótkim czasie zmaterializować zaprojektowane części. Formy wtryskowe są natomiast drogą do szybkiego, powtarzalnego procesu produkcyjnego. Wtryski przy dużym nakładzie, znacząco obniżają koszt pojedynczego elementu. Drukarki 3D dają...