Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2022

Informacja formalna – administratorem stron jest firma Matterate Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 105, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472211310, REGON: 382913983, e-mail: office@matterate.com

Ogólny

Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Niniejsza polityka prywatności („ Polityka prywatności ”) dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem i/lub przetwarzanych w związku z ( https://www.matterate.com ) zwanej dalej („witryna”, “portal, “konfigurator”), usługami oferowanymi przez Matterate oraz ustnie, e-mail, teksty i inne wiadomości elektroniczne między Tobą, naszą Witryną i/lub personelem Matterate.

Matterate składa się z r Matterate Sp. z o.o. Niniejsza Polityka prywatności została wydana w imieniu tej firmy i jej podmiotów stowarzyszonych, więc kiedy wspominamy o „Matterate”, „my „, „nas” lub „nasz” w niniejszej Polityce prywatności odnosimy się do odpowiedniego podmiotu z grupy Matterate. W niniejszej Polityce prywatności informujemy Cię o naszych praktykach w zakresie gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej Witryny lub korzystania z naszych usług.

O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, użyte tutaj terminy zaczynające się od dużej litery mają takie samo znaczenie, jak w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Wszystkie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady, w tym nasze Ogólne warunki sprzedaży i warunki użytkowania, są włączone przez odniesienie do niniejszej Polityki prywatności.

Nasi użytkownicy

Nasze strony internetowe, aplikacje, produkty i usługi są przeznaczone dla firm i ich przedstawicieli. Nie kierujemy naszej działalności do konsumentów – osób, które chcą korzystać z naszych produktów i usług do celów osobistych lub domowych.

W związku z tym traktujemy wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe jako odnoszące się do osób fizycznych w ramach ich działalności gospodarczej, a nie do ich indywidualnego charakteru. Niemniej nie wykluczamy użytkowania platformy przez konsumentów w celach prywatnych. W takim przypadku nie wszystkie zapisy niniejszego doumentu mają moc rawną, a regulacje w takich przypadkach opierają się o obowiązujące prawo.

Co zbieramy?

Suger

Informacje dostarczone przez Ciebie

Możemy gromadzić Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, profil firmy, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwę użytkownika, hasło, informacje rozliczeniowe, informacje o wysyłce, status i numer rejestracji podatkowej i/lub dane demograficzne (takie jako płeć i/lub zawód), a także inne informacje, które podajesz bezpośrednio w naszej Witrynie.

Jeśli jesteś partnerem produkcyjnym, możemy zbierać informacje o Twoich możliwościach, zdolnościach produkcyjnych i procesach dostaw. Jeśli jesteś kandydatem ubiegającym się o dołączenie do zespołu Matterate, możemy gromadzić Twoją historię zatrudnienia, w tym CV lub CV oraz dodatkowe linki, w tym między innymi portfolio i profile w mediach społecznościowych.

Prywatne wiadomości

Korzystając z naszych usług, możesz wymieniać z nami prywatne wiadomości (w tym między innymi tekstowe, słowne, obrazy, filmy, lokalizacje, dane kontaktowe). Przechowujemy te wiadomości w celu ulepszenia naszych usług i zgodnie z wymogami prawa.

Informacje generowane automatycznie

Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę, automatycznie rejestrujemy informacje o Tobie i Twoim komputerze. Informacje te mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, ustawienia przeglądarki, typ systemu operacyjnego komputera, witrynę odwiedzoną przed przeglądaniem naszej Witryny, strony przeglądane w naszej Witrynie, czas spędzony na stronie, czasy dostępu i informacje o korzystanie z naszej Witryny i usług. Możemy również zbierać te informacje za pomocą plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Każda z powyższych kategorii informacji zawiera Twoje „dane osobowe”.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie je wykorzystujemy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • aby świadczyć Ci nasze usługi;
 • w celu ułatwienia wszelkiej komunikacji wymaganej do świadczenia naszych usług, w tym udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia;
 • do obsługi, utrzymywania i ulepszania naszej Witryny, produktów i usług;
 • odpowiadania na uwagi i pytania oraz obsługi klienta;
 • do wysyłania informacji, w tym potwierdzeń, faktur, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz wiadomości wsparcia i sprawach administracyjnych;
 • informowania Cię o promocjach, nadchodzących wydarzeniach i innych wiadomościach o produktach i usługach oferowanych przez nas i/lub naszych wybranych partnerów;
 • do łączenia informacji użytkownika z innymi danymi osobowymi;
 • aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Witryny;
 • aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Witrynie lub jakichkolwiek produktach lub usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem;
 • przetwarzanie i dostarczanie zgłoszeń konkursowych i nagród;
 • do dostarczania reklam opartych na Twoich zainteresowaniach, w tym treści, które przeglądałeś i odwiedzanych stron;
 • informowanie analityków marketingowych;
 • w jakikolwiek inny sposób możemy opisać, kiedy podajesz informacje; i/lub
 • w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

Jeśli jesteś kandydatem ubiegającym się o dołączenie do zespołu Matterate, wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby ocenić dopasowanie między Tobą, a Matterate i przeprowadzić Cię przez nasz proces rekrutacji.
Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących celach prawnych, ochrony i bezpieczeństwa:

 • w celu przestrzegać prawa;
 • w celu ochrony, badania i zniechęcania do nieuczciwych, nieautoryzowanych lub nielegalnych działań;
 • odpowiadać na zgodne z prawem wnioski i procesy prawne;
 • w celu ochrony praw i własności firm Matterate, naszych agentów, pracowników, klientów i innych osób, w tym egzekwowania naszych umów, zasad oraz warunków użytkowania i sprzedaży; i/lub
 • w sytuacji awaryjnej obejmuje to ochronę bezpieczeństwa naszych pracowników i agentów, naszych klientów lub dowolnej osoby.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • naszym spółkom zależnym, spółkom stowarzyszonym i wszelkiej ostatecznej spółce dominującej;
 • nasi kontrahenci, usługodawcy i inne strony trzecie, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności i które są związane zobowiązaniami umownymi do zachowania poufności danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów, dla których je im ujawniamy; i/lub
 • nabywcy lub innego następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich aktywów Matterate, lub negocjacji takiej umowy biznesowej, zarówno jako kontynuacja działalności, jak i jako część postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym dane osobowe przechowywane przez Matterate znajdują się wśród przekazywanych aktywów

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe za Twoją zgodą. Na przykład możesz pozwolić nam udostępniać dane osobowe stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. Te zastosowania będą podlegać polityce prywatności tych stron trzecich.

Możemy również udostępniać zagregowane i/lub zanonimizowane dane innym osobom do ich własnych celów.

Kontrolowanie i/lub przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na następujących zasadach:

 • Twoja zgoda;
 • przygotowanie lub wykonanie umowy z Tobą;
 • spełnienie obowiązku prawnego;
 • nasze uzasadnione interesy, a mianowicie, aby świadczyć Ci nasze usługi, rozstrzygać spory lub procedury prawne lub ze względów statystycznych, ulepszać nasze usługi, negocjować przejęcie, oceniać Twoje podanie o zatrudnienie, do celów marketingu bezpośredniego i/lub publicznych relacjach.

Możemy być prawnie lub umownie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być również niezbędne do zawarcia z Tobą umowy. W takich przypadkach możemy kontynuować naszą relację z Tobą tylko wtedy, gdy podasz nam potrzebne dane osobowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności. Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne lub do czasu cofnięcia Twojej zgody.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przygotowania lub wykonania umowy z Tobą, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres do siedmiu lat po zakończeniu naszej umowy lub po rozwiązaniu sporu, w zależności od tego, co nastąpi później.

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres określony przepisami prawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez ostateczny okres przedawnienia roszczenia prawnego, które możemy mieć przeciwko Tobie. Będziemy przechowywać wyroki między Tobą, a nami przez dwadzieścia lat.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej aplikacji do pracy w Matterate, anonimizujemy Twoje dane osobowe po trzech miesiącach lub po zamknięciu wakatu. W przypadku tych wnioskodawców przed 22 grudnia 2021 r. anonimizujemy Twoje dane osobowe po trzech latach. W każdym przypadku kandydaci mogą wyrazić zgodę na pozostanie w kontakcie przez okres do jednego roku. W zależności od rodzaju pliku cookie będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez maksymalnie 2 lata.

Wybory informacji i zmiany

Kiedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, zawsze możesz ją odwołać.

Nasze e-maile marketingowe informują Cię, jak „zrezygnować”. Jeśli zrezygnujesz, nadal możemy wysyłać Ci niemarketingowe wiadomości e-mail. Niemarketingowe wiadomości e-mail obejmują wiadomości e-mail dotyczące Twoich kont i naszych relacji biznesowych z Tobą.

Możesz wysyłać prośby o dane osobowe na nasze dane kontaktowe poniżej. Możesz poprosić o zmianę opcji kontaktu, zrezygnować z udostępniania innym osobom i/lub zaktualizować swoje dane osobowe.

Możesz zazwyczaj usunąć i odrzucić pliki cookie z naszej Witryny za pomocą ustawień przeglądarki. Wiele przeglądarek jest ustawionych tak, aby akceptować pliki cookie, dopóki nie zmienisz swoich ustawień. Jeśli usuniesz lub odrzucisz nasze pliki cookie, może to wpłynąć na działanie naszej Witryny. Ponadto, aby zrezygnować z personalizacji reklam Google, możesz kliknąć  tutaj .

Osoby trzecie

Zatrudniamy osoby trzecie do wykonywania funkcji w naszym imieniu. Przykłady mogą obejmować między innymi usługi hostingowe, zarządzanie relacjami z klientami, analizy, tworzenie i wdrażanie spersonalizowanych reklam, fakturowanie, obliczanie podatków, walidację adresu, usługi przechowywania i konwersji przesłanych rysunków 3D lub innych rysunków technicznych i/lub przetwarzania płatności usługi. Te wybrane strony mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania takich funkcji w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Stosujemy procedury zapewniające, że te firmy zewnętrzne cenią Twoją prywatność.

Nasi partnerzy mogą gromadzić dane i wykorzystywać pliki cookie do personalizacji i pomiaru reklam.

Te strony trzecie mogą znajdować się w UE/EOG lub Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”). Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe poza Europę do kraju, który nie został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, transfer zostanie wykonany:

 • zgodnie z przestrzeganiem przez odbiorcę standardowych klauzul umownych, Tarczy Prywatności UE-USA (lub, odpowiednio, Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA) lub Wiążących Reguł Korporacyjnych;
 • na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą; i/lub
 • w inny sposób dozwolony przez obowiązujące wymagania europejskie.

Możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas podczas przesyłania Twoich danych osobowych poza Europę do kraju, który nie jest uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Możesz przejść do naszych usług lub Witryny z innej witryny internetowej, która integruje nasze usługi. Matterate nie ma żadnej władzy nad stronami internetowymi stron trzecich, z którymi jesteś połączony. W związku z tym może się zdarzyć, że w przypadku korzystania z tych stron internetowych osób trzecich zastosowanie będzie miała inna polityka prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych za pośrednictwem usług Matterate i naszej Witryny.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie i/lub zawartość stron internetowych osób trzecich. Możesz również udostępniać informacje o sobie innym za pośrednictwem usługi Matterate. Ponosisz odpowiedzialność za informacje, które udostępniasz innym za pośrednictwem usług Matterate. Matterate nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju udostępnianie.

Ciasteczka

Możemy przechowywać niektóre informacje w postaci tak zwanych „cookies” na Twoim urządzeniu, takim jak komputer, w celu zaoferowania bardziej przyjaznej dla użytkownika i wydajnej Witryny i usług. „Cookie” to mały ciąg informacji, który jest zapisywany tymczasowo lub na stałe na Twoim komputerze podczas odwiedzania witryny.

Używamy:

 • „niezbędne pliki cookie” są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po Witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów Witryny;
 • „funkcjonalne pliki cookie”, które służą do technicznego działania naszego Serwisu i usług. Te pliki cookie pozostają na komputerze po zamknięciu przeglądarki i mogą być używane przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt na naszej Witrynie. Jeśli wyłączysz te pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki, nie wszystkie funkcje naszej Witryny i/lub usług będą dostępne; oraz
 • „analityczne pliki cookie”, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszymi Witrynami i usługami oraz aby ulepszać naszą Witrynę i usługi. Te pliki cookie pozostają na komputerze po zamknięciu przeglądarki i mogą być używane przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt na naszych stronach internetowych i/lub innych stronach internetowych w celu tworzenia spersonalizowanych reklam lub pomiaru reklam.

Za pomocą plików cookie możemy współpracować z Google w celu dostarczania spersonalizowanych reklam w oparciu o zebrane przez nas informacje o Twoich osobistych zainteresowaniach (patrz „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe i na jakich podstawach je wykorzystujemy”). Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje informacje z witryn lub aplikacji korzystających z jej usług, kliknij [tutaj[( https://policies.google.com/technologies/partner-sites ).

Oprócz plików cookie używanych przez nas i/lub naszych dostawców usług, niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, takie jak Google. Te pliki cookie stron trzecich nie są pod naszą kontrolą, dlatego należy sprawdzić witrynę internetową takich stron w celu uzyskania dalszych informacji na temat ich wykorzystania.

W każdej chwili możesz wyłączyć dowolne pliki cookie i usunąć istniejące pliki cookie w opcjach przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji pomocy swojej przeglądarki.

Bezpieczeństwo

Uznajemy naszą odpowiedzialność za ochronę informacji, które nam powierzasz. Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i koszty wdrożenia oraz mając na uwadze zagrożenia związane z przetwarzaniem i charakter danych, które mają być chronione. Środki te mają również na celu zapobieganie niepotrzebnemu gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo Twoich informacji zależy również od Ciebie. W przypadku, gdy daliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło dostępu do niektórych części naszej Witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do naszej Witryny. Wszelkie przesyłanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności ani środków bezpieczeństwa zawartych w naszej Witrynie.

Twoje prawa

Masz prawo zażądać dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i/lub przenoszenia danych. Masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych. Możemy jednak odrzucić Twoje żądanie, jeśli mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych. Ze względów bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości przed udostępnieniem Twoich danych osobowych.

Odpowiemy na Twoją prośbę bezpłatnie, jednak zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty za realizację Twojej prośby w przypadku, gdy Twoja prośba jest nadmierna lub jest oczywiście bezzasadna.

Możesz wysłać prośbę o skorzystanie ze swoich praw na adres office@matterate.com. W swoim e-mailu prosimy o jak najjaśniejsze i najdokładniejsze sformułowanie. W każdym przypadku proszę podać, z którego prawa chcesz skorzystać i na jakiej podstawie. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu miesiąca od otrzymania, chyba że potrzebujemy więcej czasu. Następnie poinformujemy Cię w ciągu miesiąca od otrzymania Twojej prośby, że potrzebujemy maksymalnie kolejne dwa miesiące. W tym okresie powiadomimy Cię, czy spełnimy Twoją prośbę. Jeśli nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby, poinformujemy Cię, na jakiej podstawie.

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś najpierw skontaktował się z nami pod adresem office@matterate.com. Razem możemy spróbować znaleźć i złagodzić źródło Twojej skargi. W każdej chwili masz prawo złożyć skargę dotyczącą naszych praktyk w zakresie prywatności do uprawnionego organu nadzorczego. W Polsce jest to Skargi Gov.pl .

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

W każdej chwili możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy Cię o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni podany nam adres e-mail (jeśli taki istnieje) i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszej Witrynie. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Ciebie adres e-mail jest nieważny lub z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dostarczyć Ci opisanego powyżej zawiadomienia, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie zawiadomienie będzie mimo wszystko stanowić skuteczne zawiadomienie zmian opisanych w ogłoszeniu. Zmiany te będą obowiązywać niezwłocznie dla nowych użytkowników naszego Serwisu. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz takie zmiany i wyrażasz zgodę na związanie się warunkami takich zmian. Jeśli nie jesteś nowym użytkownikiem i/lub nie korzystasz z naszej Witryny przez trzydzieści (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez nas powiadomienia e-mail (jeśli dotyczy) lub trzydzieści (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez nas zmian na naszej Stronie Internetowej (jeśli dotyczy), wtedy wygaśnięcie trzydziestu (30) dni będzie oznaczać potwierdzenie takich zmian i zgodę na związanie się warunkami takich zmian.
Ważne jest, aby zapoznać się ze zmienioną Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmienioną Politykę Prywatności, nie będziemy mogli dalej świadczyć Ci Serwisu i naszych usług. W takim przypadku musisz przerwać dostęp do Witryny i dezaktywować swoje konto Matterate.

Prywatność dzieci

Zobowiązujemy się przestrzegać Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA). Nasza strona internetowa i usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli otrzymamy dane osobowe, które według nas zostały dostarczone przez dziecko poniżej 16 roku życia, niezwłocznie usuniemy takie informacje. Szkoły i rodzice powinni nadzorować działania swoich dzieci w Internecie i rozważyć użycie innych środków, aby zapewnić przyjazne dzieciom środowisko internetowe. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie głównej Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego pod  adresem http://www.the-dma.org . Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o COPPA, odwiedź stronę główną Komisji Handlu pod adresem komisja handlu .

Pytania i sugestie

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:
Matterate Sp. z o.o.
Ul. Jana Sobieskiego 105
43-300 Bielsko Biała
tel. +48 791 791 249
office@matterate.com

Dalsze dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe dla poszczególnych krajów, można znaleźć na stronie https://www.matterate.com .
Kliknij tutaj, aby wydrukować niniejszą Politykę prywatności dla swoich plików.